12 Nisan 2008 Cumartesi

Veritabanı Yöneticisi Tipleri

Veritabanı Yöneticisi Tipleri
Veritabanı yöneticileri; veri, veritabanı ve veritabanı yönetim sisteminin tasarlanması, oluşturulması, bakımı ve izlenmesi gibi görevleri yerine getirir. En yaygın veritabanı yönetici tipleri asagıdaki gibidir.

Sistem Veritabanı Yöneticisi
Bir sistem veritabanı yöneticisi, tamamen veritabanının sistem kısmıyla yani teknik boyutuyla ilgilenir. Bir sistem veritabanı yöneticisin görevleri asagıdaki gibidir.

· Yeni DBMS versiyonlarını kurmak ve bakımlarını saglamak
· Sistem parametrelerini ayarlamak ve belli bir değerde tutmak
· DBMS ile birlikte çalısan işletim sistemini, ağı ve transaction işlemlerini ayarlamak.
· DBMS için uygun veri depolayıcısını seçmek.
· DBMS’nin birlikte çalıştığı depolama aygıtlarını ve onların yazılımını yönetmek
· Veritabanı uygulamaları için gerekli olan herhangi bir diğer teknolojilerle aracı olmak.
· Üçüncü parti veritabanı araçlarını kurmak.

Veritabanı Mimarı
Veritabanı mimarları yeni bir veritabanının tasarlanması ve oluşturulması görevlerini yerine getirir. Veritabanı mimarı, sadece yeni tasarım ve geliştirme işine bakar. Veritabanı mimarı bakım, idare, ve kurulan veritabanları ve uygulamaların ayarlarına karışmaz. Veritabanı mimarı, yeni veya mevcut olan uygulamalar için yeni veritabanlarını tasarlar.

Bir veritabanı mimarının görevleri asagıdaki gibidir.

· Mantıksal veritabanı modelini olusturmak
· Mantıksal veritabanı modeli içerisinden fiziksel veri modeline dönüsümünü saglamak.
· Etkin veritabanları yaratmak için,verilerin belirli fiziksel karekterisliklerini belirlemek, indeksleri olusturmak ve veritabanı nesnelerini uygun fiziksel depolama aygıtlarında saklamak
· Verimli SQL ve uygun veritabanı tasarımını garanti etmek için gereksinim duyulan veri girişleri ve degişikliklerini analiz etmek
· Yeni veritabanları için yedek ve geri kurtarma stratejilerini belirlemek.

Veritabanı Analisti
DBMS de yaygın olarak çalısan diger bir görevli veritabanı analisttir. Bu kişiler için uygun bir pozisyon yoktur. Bazen veritabanı analistleri yardımcı veritabanı yöneticileri olarak, bazen veritabanı mimari olarak, bazen de veri analistci olarak adlandırılır. Hatta bazen bazı şirketlerde veritabanı yöneticisi yerinede direkt kullanılır.

Veri Modelcisi (Data Modeler)
Veri modelleyicisi genellikle bir veri yöneticisin altında çalısan sorumludur. Bir veri modelcisinin görevleri asagıdaki gibidir

· Bir veritabanı projesini olusturmak için gereksinimleri toplamak
· Veri gereksinimleri analiz etmek
· Mantıksal ve Kavramsal veri modelli projeler tasarlamak
· Ortak bir veri modelini yaratmak ve güncellestirmek

Uygulama Veritabanı Yöneticisi
Uygulama veritabanı yöneticisi, sistem veritabanı yöneticisinin karsıtıdır. Uygulama veritabanı yöneticisi, veritabanı tasarlanması üzerine ve belirli bir uygulama veya uygulamalar için gerekli olan veritabanlarının destek ve idaresine odaklanır. Bir uygulama veritabanı yöneticisi aynı zamanda veritabanı yönetim degişikliklerini yapabilir, sistem performansını ayarlayabilir veya yaygın kullanılan diger rolleri de yerine getirebilir. Uygulama veritabanı yönetisi, DBMS uygulamalarını ve veritabanı çevresi farklılıklarını her türlü özel ayarlarına kadar izler.

Görevlere Odaklı Veritabanı Yöneticisi(Task-Oriented DBA)
Büyük organizasyonlar bazen bir veritabanı yöneticisini belirgin bir görev üzerinde görevlendirir. Göreve odaklı veritabanı yöneticilerine bir örnek verecek olursak, organizasyonun veritabanlarının recoverylerini garanti altına almak için bir gününü bir yedek ve recovery adayan veritabanı yöneticisi.

Organizasyonların çoğu, odaklanmanın bu yönünü karşılayamaz, ama şartları uygun olduğu zaman, göreve odaklı veritabanı yöneticilerine, çok önemli görevler için bilgili özel bir takımının altında toplayabilir.

Performans Analizcileri
Performans analizcileri özel bir göreve odaklı veritabanı yöneticileri olarak sayılabilir. Performans analizcileri diger veritabanı yöneticilerinin görevlerine ortak alabileceği gibi daha çok veritabanın performansıyla veya performansla ilgili problemlerle ugraşır.

Bir performans analisti, ayrıntıları anlamalıdır, performans için SQL dan komutlar vermelidir ve performans için veritabanlarını tasarlayabilmelidir. Bir performans analisti, gerekli olduğu zaman DBMS ve sistem parametrelerinde uygun degişiklikleri yapabilecek ayrıntılı DBMS teknik bilgisine sahip olmalıdır.

Performans analisti, sistem veritabanı yöneticisi olamaz. Fakat performans analisti, belirgin bir programın performansı üzerinde degisiklikleri kolaylastırmak için, uygulama gelistiricilerine yardım etmek için onların kullandığı dilde uygulama geliştirme bilgisine sahip olmalıdır.

Veri Ambar Yöneticileri
Genis veri analizi yapmak için veri depolarını kullanan organizasyonlar bu verileri izlemek ve depolama çevresine ihtiyaç duyar. Veri ambar yöneticileri, farklı veritabanları arasında OLTP ve veri ambarlama desteği verebilen yetenekli veritabanı yöneticileridir. Bir veri ambar yönetiminde aşağıdaki maddelerin olması gerekir.

· Is zekası, sorgu ve raporlama araçları
· Sadece okunabilir erisimler için veritabanı tasarımı
· Veri ambarlama tasarımı (örnegin star schema)
· Veri ambarlama teknolojileri (örnegin OLAP)
· Veri transferi ve dönüştürme
· Veri niteliklerini çıkarma
· Veriyi yüklemek ve kaldırmak için uygun veri tipleri
· Özel Yazılımlar

Üretim ve Test
Kaliteli bir veritabanı yaratmak için iki çevre yaratılmalı ve desteklenmelidir. Bunlar üretim ve testtir.

Hiç yorum yok: